Buổi kí họa Tuyến Đồng Khởi, nhóm được giao lưu với các bạn từ Biên Hòa, Thủ Đức không ngại đường xa, có nhiều bạn lần đầu Kí Họa, lần đầu tham gia nhóm. Và đặc biệt, nhóm mình đã “lưu giữ” được Dinh Thượng Thơ và nhiều khoảnh khắc khó quên.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment