Tổng hợp tranh Kí Họa tháng 9 – nhóm SV Zest Art

Tháng 9 được mở đầu bằng một ngày lễ Quốc Khánh, nhóm SV Zest Art đã được kí họa trên tuyến đường Đồng Khởi lịch sử. Ngày 9/9/2018, nhóm “lê lết” ở tuyến đường Bạch Đằng cạnh bến tàu Buýt Ngày 15/9/2018, nhóm đã kí họa Dinh Lãnh Sự Quán Pháp nhân dịp Ngày Hội…