fbpx

ki-hoa-san-dinh-zest-art-21042018 (9)

ki-hoa-san-dinh-zest-art-21042018 (10)

ki-hoa-san-dinh-zest-art-21042018 (8)

ki-hoa-san-dinh-zest-art-21042018 (7)

ki-hoa-san-dinh-zest-art-21042018 (6)

ki-hoa-san-dinh-zest-art-21042018 (5)

ki-hoa-san-dinh-zest-art-21042018 (4)

ki-hoa-san-dinh-zest-art-21042018 (3)

ki-hoa-san-dinh-zest-art-21042018 (2)

ki-hoa-san-dinh-zest-art-21042018 (1)

Buổi kí họa hàng tuần được tổ chức cho học viên cũng như bạn bè gần xa có dịp kết nối cùng nhau. Buổi sinh hoạt không nhằm mục đích học thuật, chỉ có tính chất giao lưu cộng đồng.

Sân đình 21.04.2018
Go to Top