ĐAM MÊ – ĐỊNH HƯỚNG – CHINH PHỤC
  • Bước 1: Đam mê/ Passion

“Tôi giỏi điều tôi thích và thích điều tôi giỏi”

Ở ZEST, tôi sẽ tìm thấy điều đó trước tiên. Điều mà con người vừa thích lại vừa giỏi chính là bản chất của “Đam mê”. Tôi sẽ không ngừng nuôi dưỡng và lan tỏa điều đó.


  • Bước 2: Định hướng/ Orientation

“Tôi sẽ tìm ra giấc mơ và vẽ con đường đến đó”

Ở ZEST, tôi sẽ học được cách xác định mục tiêu và phương hướng. Để từ đó, tôi luôn biết mình sẽ đi đến đâu, vượt qua những cột mốc nào và cần trang bị những kỹ năng gì.


  • Bước 3: Chinh phục/ Conquer

“Tôi sẽ hành động để phá bỏ mọi giới hạn”

Ở ZEST, tôi sẽ trang bị đủ năng lực để sẵn sàng phá bỏ bất kỳ giới hạn nào của bản thân. Không ai khác, tôi sẽ là người chủ động trong hành trình chinh phục giấc mơ của mình.


Đam mê, định hướng, chinh phục là triết lý giáo dục của ZEST và cũng là lộ trình để bất kỳ ai mong muốn trở thành “phiên bản tốt nhất của chính mình”

workshop vẽ tranh dành cho người lớn 1 buổi thư giãn cuối tuần