Tổng hợp các bức tranh trong hoạt động Lưu Giữ Sài Gòn của nhóm SV Zest Art trong hoạt động Kí Họa Kết Nối mỗi cuối tuần.

Tổng hợp tranh Kí Họa tháng 9 – nhóm SV Zest Art

Tháng 9 được mở đầu bằng một ngày lễ Quốc Khánh, nhóm SV Zest Art đã được kí họa trên tuyến đường Đồng Khởi lịch sử. Ngày 9/9/2018, nhóm “lê lết” ở tuyến đường Bạch Đằng cạnh bến tàu Buýt Ngày 15/9/2018, nhóm đã kí họa Dinh Lãnh Sự Quán Pháp nhân dịp Ngày Hội…