Hình họa chì và vẽ màu- Zest art

Tổng kết Đào tạo chuyên sâu Mỹ Thuật ZEST – 01/2021

TP Hồ Chí Minh, ngày 06- 07/01/2021. Vừa qua, tại CSII – Bình Thạnh, Zest Art đã tổ chức một buổi “Đào tạo chuyên sâu” cho tất cả các nhân viên và giảng viên tại Zest. Buổi “Đào tạo chuyên sâu” được tổ chức với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như…