Tản mạn chuyện Kí họa – Kết nối #1

#tanmankihoa Có lẽ là chưa đủ già để ngẫm về thanh xuân, nhưng thực sự thì Trí và Bờm cũng đã ngấp nghé 30, “công danh chưa có”, mà suốt ngày cứ “mơ núi mơ sông”. Thôi thì cứ tùy duyên mà sống. Hằng tuần, mỗi khi gần đến sáng thứ 7, “lão già” Bờm…