Đào tạo vẽ mỹ thuật cho bé từ 6 đến 12 tuổi, độ tuổi thiếu nhi là độ tuổi có khả năng phát triển đời sống tinh thần và nghệ thuật cao nhất