Đánh giá chất lượng bài vẽ định kỳ – lớp luyện thi khối H và khối V 2019

THU BÀI HỌC VIÊN Từ ngày: 6/1/2019 – 13/1/2019 (Bài vẽ đầu tượng và bài vẽ trang trí màu) MỤC ĐÍCH: Đánh giá chất lượng thí sinh luyện thi khối V, H của Zest Art 2019 Giúp học viên xác định được trình độ bản thân đang ở mức nào, để cố gắng và có…