Mời bạn xem qua một vài trang nhỏ trong cuốn Sketchbook của học viên lớp sketch dáng người (KN1) nhé. Trong khoá học này, bạn sẽ được học các kĩ năng cơ bản về phân tích dáng và vẽ lại chúng một cách sống động. Chẳng hạn như bắp tay và bắp chân của chúng ta thực ra chỉ là những khối trụ nhỏ được gắn với nhau bằng các đầu xương, hay giảng viên sẽ cho bạn phân tích thân người ra thành phần cứng và phần mềm bằng các màu bút khác nhau nè. Nghe có vẻ hay đúng không bạn. Giờ thì mình thử coi hình trong sổ của bạn học viên này nhennnnnn

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment