fbpx
số sketchook của học viên ký họa dáng người ở zest art

hoc-vien-ky-hoa-dang-nguoi-zest-art (9)

Bài tập học viên trong khóa học vẽ ký họa dáng người zest art

hoc-vien-ky-hoa-dang-nguoi-zest-art (1)

Bài tập vẽ ký họa dáng người của học viên zest art

hoc-vien-ky-hoa-dang-nguoi-zest-art (2)

học viên zest art sketch dáng người ký họa dáng cơ thể người chuyển động

hoc-vien-ky-hoa-dang-nguoi-zest-art (3)

zest art vẽ người chuyển động, khóa học ký họa dáng người

hoc-vien-ky-hoa-dang-nguoi-zest-art (4)

học viên zest art sketch dáng người chuyển động

hoc-vien-ky-hoa-dang-nguoi-zest-art (5)

học viên zest vẽ cơ thể người chuyển động dáng người ký họa cơ thể người

hoc-vien-ky-hoa-dang-nguoi-zest-art (6)

học viên zest art ký họa cơ thể người

hoc-vien-ky-hoa-dang-nguoi-zest-art (7)

khóa học ký họa dáng người bài tập học viên

hoc-vien-ky-hoa-dang-nguoi-zest-art (8)

Phân tích, kí họa dáng người – bài tập học viên KN1
Go to Top