Đường chân trời - Đường Tầm Mắt là gì? – Bước đầu ứng dụng trong phối cảnh

Đường chân trời – Đường Tầm Mắt là gì? – Bước đầu ứng dụng trong phối cảnh

Khi đã hiểu được các khái niệm cơ bản về phối cảnh, chúng ta sẽ tiếp tục bước sâu vào việc ứng dụng các định luật phối cảnh trong môn vẽ. Trong bài viết này, Zest sẽ hướng dẫn các bạn về một khái niệm mới: Đường tầm mắt và đường chân trời – một…

Đọc thêm