Tác giả:

Nguyễn Hữu Trí – Người đồng sáng lập Zest Art

Thông tin tác phẩm:

Bức tranh được thực hiện với chất liệu chì than được bào mịn, sau đó dùng bông để đánh bóng và gôm để tạo sang tối. Tác phẩm ghi dấu những kỷ niệm thời mới sơ khai của lớp Mỹ Thuật (tên cũ: ArchONE)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment