Tác phẩm: Các bài vẽ hình khối cơ bản

Tác giả: Các học viên mỹ thuật căn bản tại Zest Art

Chú thích: Đây là những bài tập vẽ giúp học viên nắm được tư duy về bố cục, tỷ lệ, chất liệu, ánh sáng. Đồng thời giúp tăng sự điêu luyện trong từng nét vẽ. Trang bị cho học viên có đầy đủ khả năng nhằm tiếp tục học vẽ các thể loại tranh khác như: vẽ kí họa, vẽ phác họa phong cảnh, chân dung … Đây chính là bước khởi đầu bắt buộc cho tất cả nhưng ai muốn thực hiện ước mơ Mỹ Thuật và Thiết Kế.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment