Sách: 101 điều tôi học từ trường Kiến Trúc (Tiếng Anh & Tiếng Việt)

Bản dịch Tiếng Việt:

“Một không gian được tạo nên từ việc sắp đặt các hình thể cần được cân nhắc một cách cẩn thận như chính bản thân các hình thể đó” – trích 101 điều tôi được học từ trường Kiến Trúc

Link download: Tải về
Pass: htarch.edu.vn