Chuyển đổi nền tảng dạy học vẽ online

Luyện thi vẽ ONLINE – lớp học vẽ tương tác

Sau nhiều năm ấp ủ, đầu năm 2020 đội ngũ ZEST đã có thể triển khai mô hình lớp Luyện thi vẽ Online. Với mong muốn, chuyển đổi những gì tốt nhất của khóa học luyện thi offline tại Zest trở thành một lớp học vẽ trực tuyến bài bản. Các môn học trong chương trình…