Mọi người ở Zest nhiệt tình và chương trình học online chi tiết, bài bản lắm nhưng bản thân cũng phải nỗ lực, tự giác v chủ động hợp tác với mấy anh chị thì mới tiến bộ nhanh được nha!