Phương pháp vẽ dáng người đơn giản: Nguyên tắc và các tỷ lệ cơ bản của cơ thể

(Lưu ý rằng để tiến tới bài học này và hiểu hơn, thì yêu cầu bạn phải có sơ lược nền tảng về hình họa căn bản) Sẽ mất nhiều buổi để bao quát những điều kỳ diệu của cơ thể con người. Bởi vì trước khi vẽ cơ thể người, yêu cầu chúng ta…