Giảng dạy Mỹ Thuật tại Zest Art. Chuyên môn: Thiết Kế Đồ Họa