Giáo viên mỹ thuật thiếu nhi (2015)

Quản lý tài chính Zest Art (2015)

Trưởng khoa Zest Kids (2019)