Chủ nhiệm môn Trang Trí Màu (2017), chủ nhiệm CLB “Tạp Hóa Zui” (2018)
Đại Học Mỹ Thuật TPHCM (2015)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment