Là người đồng sáng lập Zest Art năm 2009.

KTS ĐH Kiến Trúc HCM 2009