Giảng viên Mỹ Thuật tại Zest Art, chuyên môn:Thiết Kế Đồ Họa