Định hướng viên Kiến trúc (2018)

Chủ nhiệm CLB “Kí Họa & Kết Nối”

(Anh ấy thích gọi mình là “BỜM”)

  • Giáo viên lớp “Tập Làm Sinh Viên Kiến Trúc” (2017)
  • Viết giáo trình “Tập làm sinh viên kiến trúc” (2017)

 

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment