Chủ nhiệm môn Hình Họa Chì (2013),

Trưởng khoa Mỹ Thuật tại Zest Art (2015),

Đại Học Mỹ Thuật TPHCM (2015)

Phát triển ZEST academy (2018)