Lỡ Thị Quỳnh My

Giảng Viên

Giảng viên Academy (2019) ĐH Kiến Trúc TP HCM (2008)

Trần La Như ý

Tư vấn viên

Tư vấn viên (2019)

Phạm Bảo Như

Giáo viên

GV Mỹ Thuật Thiếu Nhi (2019) ĐH Mỹ Thuật HCM (2018)

Đoàn Ngọc Thanh Ngân

Giảng Viên

Giảng viên mỹ thuật luyện thi (2019) ĐH Kiến Trúc TPHCM (2018)

Lâm Gia Khương

Tư vấn viên

Tư vấn viên (2019) ĐH Kiến Trúc TPHCM (2019)

Nguyễn Dương Quỳnh Nhi

Giảng Viên

GV Mỹ Thuật Luyện Thi (2018) ĐH Kiến Trúc HCM (2018)  

Lê Vũ Gia Bảo

Giảng Viên

GV Mỹ Thuật Luyện Thi (2018) ĐH Mỹ Thuật TPHCM (2018)

Trương Hà Kiều Trinh

Giáo viên

GV Mỹ Thuật Thiếu Nhi (2019) ĐH Mỹ Thuật TPHCM (2015)

Nguyễn Kim Ngọc

Giáo viên

GV Mỹ Thuật Thiếu Nhi (2019) ĐH Mỹ Thuật TPHCM (2018)

Lưu Nguyên Thảo

Giảng Viên

Giảng viên mỹ thuật luyện thi (2018) ĐH Mỹ Thuật TPHCM (2018)