GIÁO DỤC THÔNG QUA NGHỆ THUẬT

Dựa trên nền tảng quan điểm “Giáo dục thông qua Nghệ thuật_Education Though Art” của Herbert Read, Zest Kids ra đời – là một chương trình đào tạo Mĩ thuật dành cho trẻ từ 04 đến 12 tuổi, với mong muốn: tạo dựng một sân chơi, nơi mà những học viên nhí có thể tự do sáng tạo và thể hiện cá tính bản thân.

Các hoạt động tạo hình (vẽ tranh, gấp giấy Origami,…), giáo dục cảm xúc, cùng việc rèn luyện đôi tay khéo léo và phẩm chất cá nhân là những hoạt động mà Zest Kids hướng đến để góp phần giáo dục và nâng cao trải nghiệm cho trẻ.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Các chương trình học