Đặt chỗ của bạn có hiệu lực trong vòng 12 giờ

(Vui lòng thanh toán theo hướng dẫn để hoàn thành đăng ký)

Và xem hướng dẫn thanh toán ở tin nhắn được ghim ở đầu nhóm

  • Đồng thời, Zest cũng đã gửi email hướng dẫn thanh toán đến cho bạn
  • Nếu có thắc mắc, bạn hãy liên hệ đến:

Zest xin cảm ơn và hẹn gặp lại bạn tại không gian Workshop sắp tới!