Không có nhà thiết kế nào mà không từng học hay không sử dụng những kiến thức nền tảng của hội họa. Còn nếu bạn chỉ muốn học vẽ để vui chơi cho biết thì cũng phải CHƠI cho đúng bài bản!

KTS. Nguyễn Hữu Trí