Học viên ai cũng điểm cao hết trơn, vì giảng viên cute và giảng dễ hiểu nữa. Quan trọng hơn hết là em học được nhiều thứ, không chỉ có vẽ thôi. Bởi vì có nhiều lúc buồn thiệt buồn vì bài có 6đ, 6,5đ, nhưng năng lượng và tình cảm của mọi người là siêu to khổng lồ luôn á. Nhờ vậy mà tinh thần của em mới vững vàng hơn. Cảm ơn mọi người nhiềuuuuu.