Bản thân mình từ một đứa không biết gì, với mình ở xa nữa, ban đầu đăng kí học cũng hơi lo lắng. Nhưng sau khi học xong, mình cảm thấy tự tin với khả năng vẽ của mình hơn. Mấy anh chị ở đây ai cũng nhiệt tình hết á. Không giống như những chỗ khác. Mình cảm thấy ở đây mọi người ai cũng xem nhau như người nhà vậy.

zets học vẽ online có tốt không nè