“Tôi thích trò chuyện với trẻ em, tôi ưu tiên tạo không khí gần gũi, thân thiện như gia đình. Chính điều đó, tạo cảm hứng tốt nhất cho các em thỏa thích sáng tạo và phát triển tư duy nghệ thuật”