Mỗi bé sẽ có một cá tính khác biệt, người dạy sẽ phải căn cứ vào điều đó để chọn chương trình dạy và học phù hợp. Đồng thời, niềm hứng khởi luôn là yếu tố ưu tiên hàng đầu đối với các bé, nếu muốn bé học, phải tạo hứng khởi.