Người biên tập

Biên soạn bài viết, hướng dẫn, ĐH Kiến Trúc HCM (2016)

Thành viên danh dự

Đồng sáng lập Zest Art 2009 KTS ĐH Kiến Trúc HCM (2009)  

Định hướng viên Kiến trúc (2018) Chủ nhiệm CLB “Kí Họa & Kết Nối”

Giảng viên đồ họa (2015 – 2017) ĐH Kiến Trúc HCM (2011)

Giáo viên hình họa chì (2016 – 2018) Thủ khoa ĐH Kiến Trúc TPHCM (2016)

TƯ VẤN MỸ THUẬT ZEST ART

Tư vấn viên, giáo vụ (2017) ĐH Kiến Trúc HCM (2017)

Giáo viên trang trí màu khối H

Giáo viên

Giáo viên Trang Trí Màu (2018) Thành viên “Tạp hóa Zui” (2018) ĐH Văn Lang (2015)  

giáo viên trang trí màu

Chủ nhiệm môn Trang Trí Màu (2017), chủ nhiệm CLB “Tạp Hóa Zui” (2018) Đại Học Mỹ Thuật TPHCM (2015)

Trưởng bộ môn Thể Hiện Kiến Trúc

Tư vấn công trình XANH tại ARDOR Architect

Giảng viên Mỹ Thuật tại Zest Art, chuyên môn:Thiết Kế Đồ Họa