Người hướng dẫn tại Zest Art

Nghiêm Mai Phương

Người biên tập

Biên soạn bài viết, hướng dẫn, ĐH Kiến Trúc HCM (2016)

Giáo viên trang trí màu khối H
Phạm Lê Trân

Giáo viên

Giáo viên Trang Trí Màu (2018) Thành viên “Tạp hóa Zui” (2018) ĐH Văn Lang (2015)  

giáo viên trang trí màu
Phạm Ngọc Thanh Tuyền

Giáo viên

Chủ nhiệm môn Trang Trí Màu (2017), chủ nhiệm CLB “Tạp Hóa Zui” (2018) Đại Học Mỹ Thuật TPHCM (2015)

Nguyễn Thanh Giang

Giáo viên

Giáo viên hình họa chì (2018) Đại Học Mỹ Thuật TPHCM (2016) Thành viên phát triển ZEST academy (2018)

Phạm Thanh Long

Giáo viên

Giáo viên mỹ thuật thiếu nhi (2015), Quản lý tài chính Zest Art (2015)

Bùi Anh Khoa

Giáo viên

Chủ nhiệm môn Hình Họa Chì (2013), Trưởng khoa Mỹ Thuật tại Zest Art (2015), Đại Học Mỹ Thuật TPHCM (2015) Phát triển ZEST academy (2018)