Người hướng dẫn tại Zest Art

Phạm Bảo Như

Giáo viên

GV Mỹ Thuật Thiếu Nhi (2019) ĐH Mỹ Thuật HCM (2018)

Đoàn Ngọc Thanh Ngân

Giảng Viên

Giảng viên mỹ thuật luyện thi (2019) ĐH Kiến Trúc TPHCM (2018)

Lâm Gia Khương

Tư vấn viên

Tư vấn viên (2019) ĐH Kiến Trúc TPHCM (2019)

Nguyễn Dương Quỳnh Nhi

Giảng Viên

GV Mỹ Thuật Luyện Thi (2018) ĐH Kiến Trúc HCM (2018)  

Lê Vũ Gia Bảo

Giảng Viên

GV Mỹ Thuật Luyện Thi (2018) ĐH Mỹ Thuật TPHCM (2018)

Trương Hà Kiều Trinh

Giáo viên

GV Mỹ Thuật Thiếu Nhi (2019) ĐH Mỹ Thuật TPHCM (2015)

Nguyễn Kim Ngọc

Giáo viên

GV Mỹ Thuật Thiếu Nhi (2019) ĐH Mỹ Thuật TPHCM (2018)

Lưu Nguyên Thảo

Giảng Viên

Giảng viên mỹ thuật luyện thi (2018) ĐH Mỹ Thuật TPHCM (2018)

Nguyễn Thanh Giang

Giảng Viên

Giáo viên hình họa chì (2018) Đại Học Mỹ Thuật TPHCM (2016) Thành viên phát triển ZEST academy (2018)

Phạm Thanh Long

Giáo viên

Giáo viên mỹ thuật thiếu nhi (2015) Quản lý tài chính Zest Art (2015) Trưởng khoa Zest Kids (2019)