Người hướng dẫn tại Zest Art

GV Mỹ Thuật Thiếu Nhi (2019) ĐH Mỹ Thuật HCM (2018)

Giảng viên mỹ thuật luyện thi (2019) ĐH Kiến Trúc TPHCM (2018)

Tư vấn viên

Tư vấn viên (2019) ĐH Kiến Trúc TPHCM (2019)

GV Mỹ Thuật Luyện Thi (2018) ĐH Kiến Trúc HCM (2018)  

Giảng Viên

GV Mỹ Thuật Luyện Thi (2018) ĐH Mỹ Thuật TPHCM (2018)

GV Mỹ Thuật Thiếu Nhi (2019) ĐH Mỹ Thuật TPHCM (2015)

GV Mỹ Thuật Thiếu Nhi (2019) ĐH Mỹ Thuật TPHCM (2018)

Giảng Viên

Giảng viên mỹ thuật luyện thi (2018) ĐH Mỹ Thuật TPHCM (2018)

Giáo viên hình họa chì (2018) Đại Học Mỹ Thuật TPHCM (2016) Thành viên phát triển ZEST academy (2018)

Giáo viên mỹ thuật thiếu nhi (2015) Quản lý tài chính Zest Art (2015) Trưởng khoa Zest Kids (2019)