Nguyễn Văn Sĩ Tiến

Cố vấn

Là người đồng sáng lập Zest Art năm 2009.