Học viên:

Hoành Tráng

Theo học Zest Art từ lúc còn luyện thi, nay Tráng đang là sinh viên năm 2 ngành Kiến Trúc tại Đại Học Kiến Trúc HCM

Thông tin sản phẩm:

Tập hợp các sản phẩm của Tráng khi theo học lớp Photoshop kiến trúc tại Zest Art.

Người hướng dẫn:

Nguyễn Văn Sĩ Tiến

 

Sản phẩm liên quan
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit