Học viên:

Trần Quang Duy

Đang theo học tại UAH University

Thông tin tác phẩm:

Sản phẩm là bài tập cuối khóa học 3DsMax + Vray Kiến Trúc tại Zest Art, học viên có 1 tuần để hoàn thành sản phẩm của mình.

Người hướng dẫn:

Đỗ Minh Quang

Xem thông tin khóa học mới nhất: Khóa học 3DsMax Vray Kiến Trúc và Nội Thất
  • Dạy học 3Ds Max Tại TPHCM, đào tạo 3Ds Max Kiến Trúc nội thất

    quang-duy-3D3

  • Dạy học 3Ds Max Tại TPHCM, đào tạo 3Ds Max Kiến Trúc nội thất

    quang-duy-3D2

  • Dạy học 3Ds Max Tại TPHCM, đào tạo 3Ds Max Kiến Trúc nội thất

    quang-duy-3D

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit