học vẽ căn bản ở tphcm, luyện thị khối V, mỹ thuật cho mọi người

TKB lớp Mỹ Thuật – Tháng 9.2015

Đây là thời khóa biểu của Zest Art áp dụng trong tháng 9 – 2015 Mỗi tháng, Zest Art sẽ tổng hợp lại yêu cầu lịch học của từng học viên thông qua: http://goo.gl/w7QaNm Lịch này áp dụng cho các lớp: Mỹ thuật căn bản, Luyện thi khối V,H,V1,H1, Kí Họa Phong Cảnh, Phác Họa…